Jessica Pelz
image.jpg
Stress - vad sker i hunden?

Jag tar upp kort och lättfattligt hur nervsystemet är uppbyggt.

Vad är stress?

Hur påverkar det hundarna?

Finns det bra stress -dålig stress?

Kan vi, bör vi göra något åt det?

Är det lika för alla?

Mycket spännande och intressant för alla som är intresserade av hund.

Det finns tid för frågor i ämnet

ca 2,5 tim

Konsultationer och behandlingar i Höga kusten 0707 66 66 00
eller hos Evidensia Veterinärhuset Sundsvall 060 129 200 Kurser och föreläsningar i hela Sverige 0707 66 66 00

För mer info om humanbehandlingar:
http://www.thomaspelz.se

För bokning och information:
jessicapelz@hotmail.com
tel:
0707 66 66 00